Algemene Voorwaarden

 


Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.


1. Algemeen
Johan Bouwmans Fotografie houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Johan Bouwmans Fotografie aan de klant medegedeeld. Indien de klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen voor deze datum. Johan Bouwmans Fotografie heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.


2. Auteursrecht
Het auteursrecht op de foto’s berust ten alle tijden bij Johan Bouwmans Fotografie. Johan Bouwmans Fotografie blijft altijd de eigenaar van de foto’s. De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Elk gebruik van
een werk van Johan Bouwmans Fotografie dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Johan Bouwmans Fotografie. Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf, rekent Johan Bouwmans Fotografie de geldende SOFAM-tarieven. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Johan Bouwmans Fotografie.


3. Aansprakelijkheid
Johan Bouwmans Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. Johan Bouwmans Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of
afdrukken die niet door Johan Bouwmans Fotografie geleverd zijn. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.


4. Betaling
Van de klant kan verlangt worden bij het boeken van een fotoshoot een aanbetaling te doen. Pas als deze aanbetaling is voltooid,
staat de datum van de opdracht vast. De fotoshoot wordt binnen 7 dagen na de factuurdatum betaald door de klant. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is. Indien Johan Bouwmans Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, is de klant 25% van het factuurbedrag extra verschuldigd. Indien de klant zijn schuld niet inlost volgen er gerechtelijke stappen. Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of direct na de shoot door Johan Bouwmans Fotografie met de klant gecommuniceerd. Johan Bouwmans Fotografie is vrijgesteld btw.


5. Bewerking
Binnen 7 dagen na de fotoshoot plaatst Johan Bouwmans Fotografie de foto’s in een online galerij, waar de klant de foto’s in klein formaat kan bekijken en uitzoeken. Deze foto's zijn voorzien van een watermerk en zijn uitsluitend bestemd om foto’s uit te kiezen. De foto's mogen in geen enkel geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook. Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd.


6. Naamsvermelding
Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar Johan Bouwmans Fotografie gebruikt te worden.


7. Cadeaubonnen
Johan Bouwmans Fotografie heeft cadeaubonnen die de klant kant kopen voor elk gewenst bedrag. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld. De waarde van de bon wordt in euro’s weergegeven op de cadeaubon. Staat er geen bedrag, maar een omschrijving van de fotoshoot op de bon, dan is de waarde van de bon het bedrag van de fotoshoot op het moment dat de bon uitgeschreven is. Cadeaubonnen zijn 12 maanden plus 1 dag geldig.
De klant kan de cadeaubon besteden aan een fotoreportage of nabestellingen. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de factuur. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw factuur een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon. 


8. Fotoproducten
Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij Johan Bouwmans Fotografie, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij of zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de
overeenkomst te herroepen. Als de klant akkoord heeft gegeven op de digitale versie om deze te laten drukken, kan hij of zij geen klachten meer indienen over het gedrukte foto product.


9. Klachten
Bij klachten wordt er binnen 5 werkdagen na ontvangst van de foto’s contact opgenomen met Johan Bouwmans Fotografie. Het is in geen enkel geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid wordt er bekeken in hoe we dit samen naar tevredenheid kunnen oplossen.


10. Commerciële en zakelijke doeleinden
Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (zoals social media, website etc.) Wil de klant een specifieke foto niet online hebben dan kan dit overlegd worden met Johan Bouwmans Fotografie. Wanneer de
klant geen enkele foto online geplaatst wil hebben, dan moet dit na de fotoshoot bekend worden gemaakt aan Johan Bouwmans Fotografie.
Het is voor de klant niet toegestaan om foto’s zonder toestemming van Johan Bouwmans Fotografie door te spelen naar een commercieel bedrijf.


11. Annulering
In geval van annulering door de klant wordt er: 2 weken voor de afgesproken datum 25%, binnen 1 week voor de afgesproken datum 50%, binnen 2 dagen voor de afgesproken datum 75%, en op de dag zelf 100% van de kosten van de fotoshoot in rekening gebracht Als de klant een aanbetaalde fotoshoot annuleert wordt de aanbetaling niet terugbetaald. In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) mag een fotoshoot die buiten zou plaatsvinden worden afgezegd in overleg met Johan Bouwmans Fotografie en de klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. De fotoshoot zal worden verzet naar een nieuwe datum. Mocht verzetten om wat voor reden dan ook niet mogelijk zijn dan wordt de aanbetaling omgezet in een tegoedbon ter waarde van de aanbetaling. In het geval dat Johan Bouwmans Fotografie niet in staat is om door overmacht de fotoshoot uit te voeren, wordt er zo snel mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt. Als dit niet mogelijk is, heeft de klant recht op teruggave van een eventuele aanbetaling.

 

12. Opnames tijdens de fotoshoot
Het is niet toegestaan om tijdens de fotoshoot opnames; beeld en/of video te maken zonder toestemming van Johan Bouwmans Fotografie.